Prywatne Gimnazjum W Konińskim Centrum Edukacyjnym


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum W Konińskim Centrum Edukacyjnym

Adres Prywatne Gimnazjum W Konińskim Centrum Edukacyjnym

Mickiewicza 11
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum W Konińskim Centrum Edukacyjnym

632429729
Strona
Regon 30091595400025
Organ prowadzący KCE - Janusz Berdziński spółka komandytowa

Prywatne Gimnazjum W Konińskim Centrum Edukacyjnym mieści się w miejscowości Konin pod adresem Mickiewicza 11. Numer telefonu do gimnazjum to 632429729. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem kce.konin.lm.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 30091595400025. Jednostka rejestracyjna dla Prywatne Gimnazjum W Konińskim Centrum Edukacyjnym to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat konin ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2531 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (168,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200322.0522.0522.05
200432.3318.8818.88
200512.314.854.85
20067.890.830.83
200715.42.652.65
200812.9722
20099.491.621.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
200316.1616.1616.16
200415.827.897.89
200511.513.243.24
20068.830.40.4
200711.612.032.03
200814.80.520.52
200916.5222

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa