Technikum Zawodowe Na Podb. Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Technikum Zawodowe Na Podb. Gimnazjum

Adres Technikum Zawodowe Na Podb. Gimnazjum

Wodna 1
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 31159476300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Zawodowe Na Podb. Gimnazjum mieści się w miejscowości Konin pod adresem Wodna 1. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 31159476300000.

Kursant technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 343, z czego 248 stanowiły uczennice, a 95 to słuchacze. Powiat konin ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2736 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich technicznych (248,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Mapa