Gimnazjum Nr 7 W Koninie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 7 W Koninie

Patron gen. Władysław Sikorski

Adres Gimnazjum Nr 7 W Koninie

ul. Kard. S.Wyszyńskiego 44
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 7 W Koninie

632431190
Strona
Regon 31108263200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 7 W Koninie znajduje się w miejscowości Konin pod adresem ul. Kard. S.Wyszyńskiego 44. Nr tel. do szkoły to 632431190. Nr faksu: 632431105. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim7.konin.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 31108263200000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 323, z czego 152 to gimnazjalistki, a 171 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,33. Powiat konin ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2531 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (168,73 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.174.854.85
20060.150.830.83
20071.552.652.65
2008-0.6522
2009-0.741.621.62
2010-2.40.190.19
2011-4.170.290.29
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.283.243.24
2006-1.670.40.4
2007-3.32.032.03
2008-0.510.520.52
2009-0.7822
2010-4.02-0.21-0.21
2011-5.23-0.04-0.04

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa