3 Letnie Liceum Profilowane Dla Dorosłych (zaoczne)


Najważniejsze informacje - 3 Letnie Liceum Profilowane Dla Dorosłych (Zaoczne)

Adres 3 Letnie Liceum Profilowane Dla Dorosłych (Zaoczne)

Wodna 1
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna
Regon 31160140500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

3 Letnie Liceum Profilowane Dla Dorosłych (zaoczne) mieści się w miejscowości Konin pod adresem Wodna 1. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31160140500000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat konin ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 3257 uczniów w powiecie przypada 30 innych licealnych szkół średnich (108,57 na placówkę), a średnia w województwie to 96,14 (53259 uczniów na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 2 20,00 % 0,00 %
język polski pisemny podstawowy 2 42,00 % 100,00 %
język polski ustny 1 100,00 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 20,00 % 13 (z 19) 13 (z 19) 13 (z 19) 393 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 42,00 % 11 (z 23) 11 (z 23) 11 (z 23) 365 (z 527)
język polski ustny 100,00 % 1 (z 23) 1 (z 23) 1 (z 23) 2 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa