3 Letnie Liceum Ogólnokształcące Na Podb. Gimnazjum I Szkoły Podstawowej (zaoczne)


Najważniejsze informacje - 3 Letnie Liceum Ogólnokształcące Na Podb. Gimnazjum I Szkoły Podstawowej (Zaoczne)

Adres 3 Letnie Liceum Ogólnokształcące Na Podb. Gimnazjum I Szkoły Podstawowej (Zaoczne)

Wodna 1
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 31160136800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

3 Letnie Liceum Ogólnokształcące Na Podb. Gimnazjum I Szkoły Podstawowej (zaoczne) mieści się w miejscowości Konin pod adresem Wodna 1. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31160136800000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 99, z czego 43 stanowiły uczennice, a 56 to uczniowie. Powiat konin ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 3257 uczniów w powiecie przypada 30 innych licealnych szkół średnich (108,57 na placówkę), a średnia w województwie to 96,14 (53259 uczniów na 554 placówek).

Mapa