Gimnazjum Nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Patron Janusza Kusocińskiego

Adres Gimnazjum Nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Bydgoska 2a
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego

632424180
Strona
Regon 31108266100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego mieści się w miejscowości Konin pod adresem Bydgoska 2a. Numer telefonu do szkoły to 632424180. Nr fax: 632424180. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum6.edu.konin.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31108266100000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 417, z czego 185 to uczennice, a 232 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 68 nauczycieli, z czego 45 na cały etat oraz 23 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,96. Powiat konin ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2531 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (168,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.54.854.85
20062.880.830.83
2007-3.152.652.65
20081.1322
20091.261.621.62
20101.850.190.19
20111.420.290.29
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.273.243.24
2006-2.270.40.4
2007-5.312.032.03
2008-2.450.520.52
2009-1.1422
2010-3.2-0.21-0.21
2011-0.6-0.04-0.04

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa