Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron Jana Pawła II

Adres Gimnazjum Nr 1

BENESZA 2
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

632429835
Regon 31108254300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Konin pod adresem BENESZA 2. Numer tel. do szkoły to 632429835. Fax: 632429835. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum1konin.cba.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 31108254300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 279, z czego 151 stanowiły dziewczynki, a 128 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat konin ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2531 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (168,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.624.854.85
20062.450.830.83
20070.142.652.65
2008-1.2822
2009-2.591.621.62
20101.780.190.19
20112.020.290.29
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.953.243.24
20061.320.40.4
2007-3.692.032.03
2008-4.640.520.52
2009-5.1622
20100.67-0.21-0.21
20111.42-0.04-0.04

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa