Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa

49
Miejscowość Syberia
Kod pocztowy 09-303
Gmina Lubowidz
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

236592337
Regon 00115910000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Syberia pod adresem - 49. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 236592337. Numer fax: 236114937. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Lubowidz, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem -. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00115910000000.

Szkoła Podstawowa naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 110, z czego 57 to uczennice, a 53 to uczniowie. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa