Gimnazjum W Skrwilnie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Skrwilnie

Adres Gimnazjum W Skrwilnie

Bieżuńska 16
Miejscowość Skrwilno
Kod pocztowy 87-510
Gmina Skrwilno
Powiat rypiński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Skrwilnie

542700003
Regon 91091837000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Skrwilnie znajduje się w miejscowości Skrwilno pod adresem Bieżuńska 16. Numer telefonu do gimnazjum to 542700003. Nr fax: 542700003. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Skrwilno, powiat rypiński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 91091837000000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 236, z czego 116 to dziewczynki, a 120 stanowili chłopcy. Powiat rypiński ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1550 uczniów w powiecie przypada 8 innych jednostek gimnazjalnych (193,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.390.433.39
20062.652.062.65
20071.44-0.021.44
20083.852.753.85
20091.580.591.58
2010-1.790.46-1.79
20113.731.973.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.8-2.243.8
2006-1.67-0.64-1.67
2007-0.72-1.3-0.72
20083.982.133.98
20090.220.490.22
2010-5.280.01-5.28
20110.161.050.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa