Gminne Przedszkole W Skrwilnie


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Skrwilnie

Adres Gminne Przedszkole W Skrwilnie

leśna 11
Miejscowość Skrwilno
Kod pocztowy 87-510
Gmina Skrwilno
Powiat rypiński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Skrwilnie

542700021
Regon 91000463400000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Skrwilnie mieści się w miejscowości Skrwilno pod adresem leśna 11. Telefon do przedszkola to 542700021. Przedszkole mieści się na terenie gminy Skrwilno, powiat rypiński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 91000463400000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 70, z czego 30 to dziewczynki, a 40 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,5. Powiat rypiński ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 629 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (62,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,05 (29254 przedszkolaków na 464 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skrwilno: 1
  • w gminie Skrwilno: 3
  • powiat rypiński: 25
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa

przedszkole