Bydgoskie Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Bydgoskie Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Bydgoskie Gimnazjum Dla Dorosłych

Staszica 4
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-014
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Bydgoskie Gimnazjum Dla Dorosłych

523222020
Strona
Regon 34132029000000
Organ prowadzący Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Sp z o.o.

Bydgoskie Gimnazjum Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Staszica 4. Nr tel. do szkoły to 523222020. Fax: 523455866. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.menedzer.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34132029000000. Jednostka rejestracyjna dla Bydgoskie Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych gimnazjów (135,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200525.336.026.02
200621.374.84.8
200726.626.776.77
200819.655.725.72
200921.024.894.89
201023.166.226.22
201120.245.465.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
200535.556.826.82
200638.236.046.04
200736.227.187.18
200836.826.16.1
200934.535.735.73
201039.645.95.9
201136.585.215.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa