Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące Sokrates Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące Sokrates Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Adres Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące Sokrates Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Staszica 4
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-014
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące Sokrates Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

523222020
Regon 34131724700000
Organ prowadzący Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych sp.z o.o.

Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące Sokrates Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi znajduje się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Staszica 4. Numer telefonu do szkoły to 523222020. Fax: 523455866. Szkoła licealna mieści się na terytorium gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem www.plm.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 34131724700000. Jednostka rejestracyjna dla Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące Sokrates Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 79 liceów, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 5593 uczniów w powiecie przypada 79 innych licealnych szkół średnich (70,8 na placówkę), a średnia w województwie to 92,86 (32129 uczniów na 346 placówek).

Mapa