Gimnazjum Techniczno-przyrodnicze


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Techniczno-Przyrodnicze

Adres Gimnazjum Techniczno-Przyrodnicze

STASZICA 4
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-014
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Techniczno-Przyrodnicze

523222020
Regon 34131705200000
Organ prowadzący PIERWSZY ZESPÓŁ SZKÓŁ PRYWATNYCH SP. Z O.O.

Gimnazjum Techniczno-przyrodnicze znajduje się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem STASZICA 4. Numer tel. do szkoły to 523222020. Numer fax: 523222020. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 34131705200000. Organ rejestrujący dla Gimnazjum Techniczno-przyrodnicze to miasto na prawach powiatu.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół gimnazjalnych (135,39 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Mapa