I Prywatne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - I Prywatne Gimnazjum

Adres I Prywatne Gimnazjum

Jagiellońska 27
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-097
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Prywatne Gimnazjum

523493033
Regon 34132318200000
Organ prowadzący Urszula Kieler

I Prywatne Gimnazjum mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Jagiellońska 27. Nr tel. do gimnazjum to 523493033. Fax: 523493033. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjum.palac.bydgoszcz.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34132318200000. Instytucja rejestracyjna dla I Prywatne Gimnazjum to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół gimnazjalnych (135,39 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200514.446.026.02
20068.254.84.8
200715.716.776.77
200810.035.725.72
20097.094.894.89
20107.826.226.22
20117.465.465.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
200515.666.826.82
20069.546.046.04
20079.947.187.18
20089.646.16.1
200911.985.735.73
201011.135.95.9
20113.485.215.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa