Gimnazjum Nr 50


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 50

Adres Gimnazjum Nr 50

Stanisława Staszica 4
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-014
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 50

523270371
Strona
Regon 09246400900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 50 znajduje się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Stanisława Staszica 4. Nr tel. do gimnazjum to 523270371. Numer fax: 523327895. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.vilo.bydgoszcz.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 09246400900000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 195, z czego 71 to dziewczynki, a 124 to chłopcy. Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych jednostek gimnazjalnych (135,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Mapa