Anglojęzyczne Gimnazjum Sokrates. Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Bydgoszczy


Najważniejsze informacje - Anglojęzyczne Gimnazjum Sokrates. Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Bydgoszczy

Adres Anglojęzyczne Gimnazjum Sokrates. Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Bydgoszczy

Staszica 4
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-014
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Anglojęzyczne Gimnazjum Sokrates. Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Bydgoszczy

523455866
Strona
Regon 34131723000000
Organ prowadzący Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych sp. z o.o.

Anglojęzyczne Gimnazjum Sokrates. Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Bydgoszczy znajduje się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Staszica 4. Telefon do szkoły to 523455866. Numer faksu: 523455866. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.plm.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 34131723000000. Organ rejestracyjny dla Anglojęzyczne Gimnazjum Sokrates. Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Bydgoszczy to gmina.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych placówek gimnazjalnych (135,39 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Mapa