Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne


Najważniejsze informacje - Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne

Adres Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne

Plac Wolności 9
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-004
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne

523398330
Strona
Regon 34034989000000
Organ prowadzący Gmina

Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Plac Wolności 9. Numer telefonu do szkoły to 523398330. Numer fax: 523398310. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.1lo.bydgoszcz.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34034989000000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 175, z czego 117 to uczennice, a 58 to gimnazjaliści. Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych jednostek gimnazjalnych (135,39 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
201119.35.465.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
201126.975.215.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa