Kujawsko - Pomorskie Szkoły Neks - Gimnazjum Dla Młodzieży


Najważniejsze informacje - Kujawsko - Pomorskie Szkoły Neks - Gimnazjum Dla Młodzieży

Adres Kujawsko - Pomorskie Szkoły Neks - Gimnazjum Dla Młodzieży

Magdzińskiego 14
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-111
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Kujawsko - Pomorskie Szkoły Neks - Gimnazjum Dla Młodzieży

523482613
Regon 34079981800042
Organ prowadzący Krzysztof Słomkowski

Kujawsko - Pomorskie Szkoły Neks - Gimnazjum Dla Młodzieży mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Magdzińskiego 14. Nr tel. do szkoły to 523482613. Fax: 523482613. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem neks.com.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 34079981800042. Jednostka rejestracyjna dla Kujawsko - Pomorskie Szkoły Neks - Gimnazjum Dla Młodzieży to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych jednostek gimnazjalnych (135,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Mapa