Vi Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Vi Liceum Ogólnokształcące

Patron im.J.J.Śniadeckich

Adres Vi Liceum Ogólnokształcące

Stanisława Staszica 4
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-014
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Vi Liceum Ogólnokształcące

523270371
Regon 00022057500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Vi Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Stanisława Staszica 4. Numer tel. do szkoły to 523270371. Nr faksu: 523327895. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.vilo.bydgoszcz.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00022057500000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 524, z czego 262 stanowiły uczennice, a 262 to licealiści. Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 79 liceów, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 5593 uczniów w powiecie przypada 79 innych liceów (70,8 na placówkę), a średnia w województwie to 92,86 (32129 licealistów na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski ustny podstawowy 67,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 91,00 % -
język polski pisemny podstawowy 156 72,40 % -
język polski ustny podstawowy 156 75,60 % -
język niemiecki ustny podstawowy 85,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 93,50 % -
język angielski ustny podstawowy 86,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 94,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 156 92,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski ustny podstawowy 67,00 % 7 (z 22) 7 (z 22) 7 (z 22) 39 (z 131)
język rosyjski pisemny podstawowy 91,00 % 2 (z 22) 2 (z 22) 2 (z 22) 8 (z 131)
język polski pisemny podstawowy 72,40 % 1 (z 75) 1 (z 75) 1 (z 75) 4 (z 330)
język polski ustny podstawowy 75,60 % 19 (z 75) 19 (z 75) 19 (z 75) 86 (z 329)
język niemiecki ustny podstawowy 85,80 % 5 (z 42) 5 (z 42) 5 (z 42) 19 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 93,50 % 4 (z 41) 4 (z 41) 4 (z 41) 7 (z 195)
język angielski ustny podstawowy 86,50 % 1 (z 72) 1 (z 72) 1 (z 72) 5 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 94,50 % 1 (z 74) 1 (z 74) 1 (z 74) 3 (z 316)
matematyka pisemny podstawowy 92,80 % 1 (z 75) 1 (z 75) 1 (z 75) 2 (z 329)

Mapa