Gimnazjum Menedżer W Bydgoszczy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Menedżer W Bydgoszczy

Adres Gimnazjum Menedżer W Bydgoszczy

Staszica 4
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-014
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Menedżer W Bydgoszczy

523455866
Regon 34131720100000
Organ prowadzący Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych sp. z o.o.

Gimnazjum Menedżer W Bydgoszczy mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Staszica 4. Nr tel. do gimnazjum to 523455866. Nr fax: 523455866. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.plm.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34131720100000. Instytucja rejestrująca] dla Gimnazjum Menedżer W Bydgoszczy to gmina.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół gimnazjalnych (135,39 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Mapa