"akademia Przedszkolaka" - Punkt Przedszkolny W Kleczanowie


Najważniejsze informacje - "Akademia Przedszkolaka" - Punkt Przedszkolny W Kleczanowie

Adres "Akademia Przedszkolaka" - Punkt Przedszkolny W Kleczanowie

145
Miejscowość Kleczanów
Kod pocztowy 27-641
Gmina Obrazów
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon "Akademia Przedszkolaka" - Punkt Przedszkolny W Kleczanowie

505578513
Regon 26031027100000
Organ prowadzący "Rozwój i Integracja"

"akademia Przedszkolaka" - Punkt Przedszkolny W Kleczanowie mieści się w miejscowości Kleczanów pod adresem 145. Numer telefonu do przedszkola to 505578513. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Obrazów, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 26031027100000. Jednostka rejestrująca dla "akademia Przedszkolaka" - Punkt Przedszkolny W Kleczanowie to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce była równa 24, z czego 11 to dziewczynki, a 13 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,5. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kleczanów: 2
  • w gminie Obrazów: 5
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa