Szkoła Podstawowa W Głazowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Głazowie

Adres Szkoła Podstawowa W Głazowie

80
Miejscowość Głazów
Kod pocztowy 27-641
Gmina Obrazów
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Głazowie

158365183
Regon 00118645500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Głazowie znajduje się w miejscowości Głazów pod adresem 80. Telefon do szkoły podstawowej to 158365183. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Obrazów, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00118645500000.

Szkoła Podstawowa W Głazowie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 70, z czego 33 stanowiły uczennice, a 37 to chłopcy. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4791 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (114,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Głazów: 1
  • w gminie Obrazów: 5
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa