Publiczna Szkoła Podstawowa W Sternalicach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Sternalicach

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Sternalicach

8
Miejscowość Sternalice
Kod pocztowy 46-333
Gmina Radłów
Powiat oleski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Sternalicach

343599262
Strona
Regon 00071561500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Sternalicach znajduje się w miejscowości Sternalice pod adresem 8. Telefon do szkoły podstawowej to 343599262. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Radłów, powiat oleski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.pspsternalice.pl. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00071561500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Sternalicach uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 130, z czego 65 to dziewczynki, a 65 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,17. Powiat oleski ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 3810 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (100,26 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 dzieci w wieku szkolnym na 406 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sternalice: 2
  • w gminie Radłów: 5
  • powiat oleski: 52
  • województwo opolskie: 561

Mapa