Szkoła Podstawowa W Klerczanowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Klerczanowie

Patron Batalionów Chłopskich

Adres Szkoła Podstawowa W Klerczanowie

145
Miejscowość Kleczanów
Kod pocztowy 27-641
Gmina Obrazów
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Klerczanowie

158366107
Regon 00118647800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Klerczanowie mieści się w miejscowości Kleczanów pod adresem 145. Numer tel. do szkoły podstawowej to 158366107. Numer fax: 158366107. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Obrazów, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00118647800000.

Szkoła Podstawowa W Klerczanowie naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 127, z czego 57 stanowiły dziewczynki, a 70 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1,8. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4791 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (114,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kleczanów: 2
  • w gminie Obrazów: 5
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa