Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Maciej Rataj

Adres Szkoła Podstawowa

Lichwin 182B
Miejscowość Lichwin
Kod pocztowy 33-172
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

146758010
Regon 00118950200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Lichwin pod adresem Lichwin 182B. Numer tel. do szkoły podstawowej to 146758010. Nr faksu: 146758010. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły można odwiedzić pod adresem www.szkolalichwin.prv.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00118950200000.

Szkoła Podstawowa uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 81, z czego 38 stanowiły uczennice, a 43 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3,33. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lichwin: 1
  • w gminie Pleśna: 8
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa