Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Wieleniu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Wieleniu

Patron JAN PAWEŁ II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Wieleniu

JANA PAWŁA II 3
Miejscowość Wieleń
Kod pocztowy 64-730
Gmina Wieleń
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Wieleniu

672561346
Strona
Regon 57085346800019
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Wieleniu znajduje się w miejscowości Wieleń pod adresem JANA PAWŁA II 3. Telefon do szkoły to 672561346. Nr faksu: 672561346. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjumwielen.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 57085346800019.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 266, z czego 130 stanowiły uczennice, a 136 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 30 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3101 uczniów w powiecie przypada 20 innych gimnazjów (155,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wieleń: 2
  • w gminie Wieleń: 5
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.12-5.89-3.71
2006-4.35-3.86-2.76
2007-4.67-5.86-3.46
2008-5.43-4.74-4.94
2009-6.06-4.17-2.98
2010-0.22-3.57-0.7
2011-0.17-1.96-1.87
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.97-4.05-3.23
2006-1.54-5.3-3.34
2007-1.82-3.75-0.74
2008-4.22-4.41-2.94
2009-3.99-3.46-1.35
2010-3.25-4.29-3.25
20112.03-1.86-1.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa