Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Patron im.Powstańców Wielkopolskich

Adres Technikum Nr 1

LEŚNA 17
Miejscowość Wronki
Kod pocztowy 64-510
Gmina Wronki
Powiat szamotulski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1

672540213
Strona
Regon 63438986600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 1 znajduje się w miejscowości Wronki pod adresem LEŚNA 17. Numer tel. do szkoły to 672540213. Numer fax: 672540213. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terytorium gminy Wronki, powiat szamotulski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.szkolanalesnej.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 63438986600000.

Wychowanek technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 161, z czego 4 stanowiły kursantki, a 157 to słuchacze. Powiat szamotulski ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1057 uczniów w powiecie przypada 8 innych techników (132,13 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 słuchaczy na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski ustny 33 50,15 % 84,85 %
język polski pisemny podstawowy 33 51,94 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski ustny 50,15 % 4 (z 5) 4 (z 5) 11 (z 13) 403 (z 520)
język polski pisemny podstawowy 51,94 % 2 (z 5) 2 (z 5) 8 (z 13) 186 (z 527)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr