Prywatne Technikum W Lubaszu


Najważniejsze informacje - Prywatne Technikum W Lubaszu

Patron IGNACY JAN PADEREWSKI

Adres Prywatne Technikum W Lubaszu

CHROBREGO 33
Miejscowość Lubasz
Kod pocztowy 64-720
Gmina Lubasz
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Technikum W Lubaszu

672556055
Regon 57212107700128
Organ prowadzący EDUKACJA LUBASZ SP. Z O.O.

Prywatne Technikum W Lubaszu mieści się w miejscowości Lubasz pod adresem CHROBREGO 33. Nr tel. do technikum to 672556055. Nr fax: 672556055. Technikum działa na terytorium gminy Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 57212107700128. Instytucja rejestracyjna dla Prywatne Technikum W Lubaszu to powiat ziemski.

Wychowanek szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1612 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół średnich o profilu technicznym (134,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 10 45,00 % 70,00 %
język polski pisemny podstawowy 10 47,40 % 90,00 %
język polski ustny 9 70,00 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 5 57,40 % 100,00 %
język angielski ustny 5 77,40 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 45,00 % 1 (z 4) 1 (z 4) 4 (z 14) 177 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 47,40 % 1 (z 3) 1 (z 3) 8 (z 18) 269 (z 527)
język polski ustny 70,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 7 (z 16) 153 (z 520)
język angielski pisemny podstawowy 57,40 % 1 (z 3) 1 (z 3) 4 (z 11) 207 (z 409)
język angielski ustny 77,40 % 1 (z 3) 1 (z 3) 3 (z 10) 34 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr