Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowym Antoninie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowym Antoninie

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowym Antoninie

72
Miejscowość Nowy Antonin
Kod pocztowy 21-136
Gmina Firlej
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowym Antoninie

818575052
Regon 06003653400028
Organ prowadzący Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne na RZecz Roz

Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowym Antoninie mieści się w miejscowości Nowy Antonin pod adresem - 72. Telefon do szkoły to 818575052. Numer fax: 818575052. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Firlej, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 06003653400028. Organ rejestrujący dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowym Antoninie to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowym Antoninie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 52, z czego 24 to uczennice, a 28 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,25. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Nowy Antonin: 1
  • w gminie Firlej: 4
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa