1 Niepubliczne Gimnazjum W Sierpcu


Najważniejsze informacje - 1 Niepubliczne Gimnazjum W Sierpcu

Adres 1 Niepubliczne Gimnazjum W Sierpcu

Dworcowa 5b
Miejscowość Sierpc
Kod pocztowy 09-200
Gmina miasto Sierpc
Powiat sierpecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon 1 Niepubliczne Gimnazjum W Sierpcu

242757308
Regon 61099092100029
Organ prowadzący Danuta Żuławnik

1 Niepubliczne Gimnazjum W Sierpcu znajduje się w miejscowości Sierpc pod adresem Dworcowa 5b. Numer tel. do szkoły to 242757308. Nr fax: 242757308. Gimnazjum działa na terytorium gminy Sierpc, powiat sierpecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www gimnazjum można odwiedzić pod adresem ppsp.w.interia.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 61099092100029. Organ rejestrujący dla 1 Niepubliczne Gimnazjum W Sierpcu to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat sierpecki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1953 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (162,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20064.6-1.92-0.02
200721.3-1.518.59
200811.51.147.53
200911.35-1.194.6
20102.51-1.64.27
2011-2.58-2.040.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
200610.93-2.685
200713.17-1.54.51
200813.230.016.63
200915.380.427.32
20104.04-0.336.42
2011-9.8-2.16-1.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa