Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz Im. K.k. Baczyńskiego


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz Im. K.k. Baczyńskiego

Patron Krzysztof Kamil Baczyński

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz Im. K.k. Baczyńskiego

Aleja Jana Pawła II 97
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz Im. K.k. Baczyńskiego

833425651
Strona
Regon 00051261600192
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz Im. K.k. Baczyńskiego mieści się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Aleja Jana Pawła II 97. Nr tel. do szkoły to 833425651. Numer fax: 833436362. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terenie gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową ZSZ można odwiedzić pod adresem zdz.bialapodl.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 00051261600192. Jednostka rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz Im. K.k. Baczyńskiego to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo lubelskie - 126. Na 216 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (72 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 126 placówek).

Mapa