Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Krasickiego 1
Miejscowość Łosice
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa

833572415
Strona
Regon 71256895600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Łosice pod adresem Krasickiego 1. Numer telefonu do szkoły to 833572415. Numer faksu: 833590687. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem http://www.oszwlosice.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 71256895600000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 33, z czego 22 to słuchaczki, a 11 to uczniowie. Powiat łosicki ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 139 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (46,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa