Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 W łosicach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 W Łosicach

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 W Łosicach

Piłsudskiego 9
Miejscowość Łosice
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 W Łosicach

833590803
Strona
Regon 71254235900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 W łosicach znajduje się w miejscowości Łosice pod adresem Piłsudskiego 9. Numer telefonu do szkoły to 833590803. Numer fax: 833590238. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsnr2losice.home.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 71254235900000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łosicki ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 139 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (46,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa