Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umyslowym W Stopniu Umiarkowanym


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umyslowym W Stopniu Umiarkowanym

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umyslowym W Stopniu Umiarkowanym

Królowej Jadwigi 1
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umyslowym W Stopniu Umiarkowanym

175862916
Strona
Regon 83137751400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umyslowym W Stopniu Umiarkowanym znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Królowej Jadwigi 1. Telefon do placówki to 175862916. Nr fax: 175862916. Placówka mieści się na terytorium gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www placówki można odwiedzić pod adresem www.powiat.mielec.pl/soswmielec. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 83137751400000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 45, z czego 17 stanowiły kursantki, a 28 stanowili kursanci. Powiat mielecki ma zarejestrowane 41 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 367 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek edukacyjnych (8,95 na placówkę), a średnia w województwie to 7,66 (7931 wychowanków na 1035 placówek).

Mapa