Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Patron Gen. Józef Haller

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Staszica 30B
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 37102705200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Jasło pod adresem Staszica 30B. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 37102705200000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W ZSZ główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 30, z czego 16 stanowiły uczennice, a 14 stanowili słuchacze. Powiat jasielski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 802 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (133,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa