Centrum Kształcenia Praktycznego


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Praktycznego

Patron Brak

Adres Centrum Kształcenia Praktycznego

Stanisława Staszica 30 D
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Centrum Kształcenia Praktycznego
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Praktycznego

134462876
Regon 37051265000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Centrum Kształcenia Praktycznego mieści się w miejscowości Jasło pod adresem Stanisława Staszica 30 D. Numer telefonu do placówki to 134462876. Nr fax: 134462876. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 37051265000000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 11. Powiat jasielski ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 234 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (3,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,66 (7931 wychowanków na 1035 placówek).

Mapa