Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Patron Gen. Józef Haller

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Staszica 30B
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 37102693400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Jasło pod adresem Staszica 30B. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 37102693400000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 286, z czego 174 stanowiły słuchaczki, a 112 stanowili słuchacze. Powiat jasielski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 802 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (133,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa