Technikum Uzupełniające Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 2

Patron Gen. Józef Haller

Adres Technikum Uzupełniające Nr 2

Staszica 30B
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 37117688100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Nr 2 znajduje się w miejscowości Jasło pod adresem Staszica 30B. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 37117688100000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 46, z czego 31 stanowiły słuchaczki, a 15 to kursanci. Powiat jasielski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1961 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich technicznych (196,1 na placówkę), a średnia w województwie to 214,4 (36234 słuchaczy na 169 placówek).

Mapa