Zespół Szkół Technicznych


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Technicznych

Patron Bohaterów Września

Adres Zespół Szkół Technicznych

Staszica 30
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Technicznych

134463700
Regon 00018226000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zespół Szkół Technicznych mieści się w miejscowości Jasło pod adresem Staszica 30. Nr tel. do placówki to 134463700. Nr faksu: 134463330. Placówka mieści się na terenie gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki można znaleźć pod adresem www.zstjaslo.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00018226000000.

W placówce pracuje łącznie 45 nauczycieli, z czego 40 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat jasielski ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 234 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (3,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,66 (7931 uczniów na 1035 placówek).

Mapa