Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Adres Technikum Nr 1

Staszica 30
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 37102715800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 1 mieści się w miejscowości Jasło pod adresem Staszica 30. Technikum znajduje się na terytorium gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 37102715800000.

Uczeń szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 390, z czego 3 to uczennice, a 387 stanowili kursanci. Powiat jasielski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1961 uczniów w powiecie przypada 10 innych techników (196,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 wychowanków na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 93 42,00 % 62,00 %
język polski ustny podstawowy 93 72,80 % 62,00 %
matematyka pisemny podstawowy 93 46,00 % 62,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 25 47,70 % -
język niemiecki ustny podstawowy 25 56,70 % -
język angielski ustny podstawowy 71 56,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 71 63,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 42,00 % 10 (z 14) 10 (z 14) 14 (z 19) 222 (z 285)
język polski ustny podstawowy 72,80 % 7 (z 14) 7 (z 14) 8 (z 19) 158 (z 284)
matematyka pisemny podstawowy 46,00 % 9 (z 14) 9 (z 14) 11 (z 19) 147 (z 285)
język niemiecki pisemny podstawowy 47,70 % 6 (z 9) 6 (z 9) 8 (z 14) 119 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 56,70 % 5 (z 9) 5 (z 9) 7 (z 14) 103 (z 198)
język angielski ustny podstawowy 56,10 % 8 (z 14) 8 (z 14) 11 (z 19) 177 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 63,80 % 6 (z 14) 6 (z 14) 6 (z 19) 98 (z 281)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr