Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Staszica 30
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 37102711200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Jasło pod adresem Staszica 30. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 37102711200000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jasielski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 802 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (133,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa