Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

SZKOLNA 21 A
Miejscowość Jasło
Kod pocztowy 38-200
Gmina miasto Jasło
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

134463349
Strona
Regon 37101392000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 znajduje się w miejscowości Jasło pod adresem SZKOLNA 21 A. Numer telefonu do szkoły to 134463349. Nr faksu: 134463349. ZSZ mieści się na obszarze gminy Jasło, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem zsbj.prv.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 37101392000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jasielski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 802 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (133,67 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa