Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron Wojska Ochrony Pogranicza

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Żeromskiego 29
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

846972963
Strona
Regon 00101594300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Hrubieszów pod adresem Żeromskiego 29. Numer tel. do szkoły podstawowej to 846972963. Faks: 846972964. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.zsm2.hrubieszów.info. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00101594300000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 375, z czego 193 to uczennice, a 182 to chłopcy. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 3757 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (101,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Mapa