Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1

Patron BOLESŁAW PRUS

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1

LITOPADOWA 12
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1

846962074
Strona
Regon 00059529800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się w miejscowości Hrubieszów pod adresem LITOPADOWA 12. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 846962074. Nr fax: 846962074. Jednostka szkolna mieści się na obszarze gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp1hrubieszow.info. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00059529800000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 448, z czego 210 stanowiły uczennice, a 238 stanowili chłopcy. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 3757 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (101,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Mapa