Publiczna Szkoła Podstawowa W Dziekanowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Dziekanowie

Patron Mieczysław Futa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Dziekanowie

55
Miejscowość Dziekanów
Kod pocztowy 22-500
Gmina Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Dziekanowie

846991353
Regon 06021242200024
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dziekanów

Publiczna Szkoła Podstawowa W Dziekanowie znajduje się w miejscowości Dziekanów pod adresem 55. Nr tel. do szkoły to 846991353. Numer fax: 846991353. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 06021242200024. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Dziekanowie to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Dziekanowie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 43, z czego 24 stanowiły uczennice, a 19 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,28 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,09. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 3757 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (101,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dziekanów: 1
  • w gminie Hrubieszów: 13
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa