Szkoła Podstawowa Nr 10


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 10

Patron im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Szkoła Podstawowa Nr 10

Bażyńskich 30/36
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 10

566557150
Regon 00021412600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 10 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Bażyńskich 30/36. Telefon do szkoły podstawowej to 566557150. Nr faksu: 566557150. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.gim10.torun.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00021412600000.

Szkoła Podstawowa Nr 10 naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 419, z czego 208 to dziewczynki, a 211 to chłopcy. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Mapa