Przedszkole Miejskie Nr 5 W Toruniu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 5 W Toruniu

Patron Julian Tuwim

Adres Przedszkole Miejskie Nr 5 W Toruniu

Dekerta 27/35
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 5 W Toruniu

566233829
Strona
Regon 34085266500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 5 W Toruniu mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Dekerta 27/35. Numer telefonu do przedszkola to 566233829. Nr fax: 566233829. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem pm5.fant.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 34085266500000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 150, z czego 79 to uczennice, a 71 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 0,36. Powiat toruń ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 2326 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (47,47 na placówkę), a średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa