Technikum Nr4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr4

Adres Technikum Nr4

Legionów 19/25
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 87166803100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr4 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Legionów 19/25. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 87166803100000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 538, z czego 114 stanowiły słuchaczki, a 424 to słuchacze. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (235,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 105 48,50 % -
język polski ustny podstawowy 105 65,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 55,70 % -
język niemiecki ustny podstawowy 69,90 % -
język angielski ustny podstawowy 57,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 62,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 105 60,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 48,50 % 17 (z 35) 18 (z 35) 18 (z 35) 161 (z 330)
język polski ustny podstawowy 65,80 % 19 (z 35) 19 (z 35) 19 (z 35) 178 (z 329)
język niemiecki pisemny podstawowy 55,70 % 11 (z 24) 11 (z 24) 11 (z 24) 73 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 69,90 % 9 (z 24) 9 (z 24) 9 (z 24) 50 (z 195)
język angielski ustny podstawowy 57,00 % 22 (z 35) 22 (z 35) 22 (z 35) 134 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 62,10 % 15 (z 35) 15 (z 35) 15 (z 35) 113 (z 316)
matematyka pisemny podstawowy 60,40 % 8 (z 35) 8 (z 35) 8 (z 35) 64 (z 329)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr