Technikum Nr 5


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 5

Adres Technikum Nr 5

Św. Józefa 26
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 5

566544791
Strona
Regon 87163366000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 5 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Św. Józefa 26. Numer tel. do szkoły to 566544791. Faks: 566544791. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy technikum można znaleźć pod adresem www.zsmeie.torun.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 87163366000000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 655, z czego 10 to uczennice, a 645 to słuchacze. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (235,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 128,81 (32332 słuchaczy na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 39,10 % -
język niemiecki ustny podstawowy 47,60 % -
język polski pisemny podstawowy 153 48,30 % -
język polski ustny podstawowy 153 66,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 153 58,00 % -
język angielski ustny podstawowy 62,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 64,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 39,10 % 21 (z 24) 21 (z 24) 21 (z 24) 148 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 47,60 % 19 (z 24) 19 (z 24) 19 (z 24) 124 (z 195)
język polski pisemny podstawowy 48,30 % 19 (z 35) 19 (z 35) 19 (z 35) 165 (z 330)
język polski ustny podstawowy 66,20 % 18 (z 35) 18 (z 35) 18 (z 35) 173 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 58,00 % 11 (z 35) 11 (z 35) 11 (z 35) 75 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 62,50 % 16 (z 35) 16 (z 35) 16 (z 35) 94 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 64,70 % 13 (z 35) 13 (z 35) 13 (z 35) 99 (z 316)

Mapa