Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Adres Gimnazjum Nr 2

Mickiewicza 35
Miejscowość Trzemeszno
Kod pocztowy 62-240
Gmina Trzemeszno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 00032175000020
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Trzemeszno pod adresem Mickiewicza 35. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Trzemeszno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest minister ds. sprawiedliwości. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 00032175000020.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4617 uczniów w powiecie przypada 31 innych jednostek gimnazjalnych (148,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.55-3.98-1.73
2006-16.55-2.75-3.62
2007-7.34-5.94-6.49
2008-16.39-5.19-3.46
2009-13.08-6.19-8.21
2010-11.87-3.19-6.36
2011-16.98-4.7-7.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.4-3.84-0.72
2006-11.57-4.78-5.05
2007-14.45-4.82-7.08
2008-13.19-5.07-5.66
2009-24.31-9.38-12.74
2010-28.47-5.38-11.88
2011-16.86-3.87-7.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum